Сезона
II
натпреварувачи
5 955

Imperia Online Battle Royale- Почеток на 09.04.2020 (четврток) во 10:00 часот, време по сервер [GMT +2].
- Бесплатна регистрација.

Општи правила и услови- Се допуштаат регистрации единствено на профили со над 20-то ниво на профилот за верзија 6 и профили со над 500 нето економски поени и регистрирани најмалку една седмица пред почетокот на турнирот за верзија 5. Официјално вработените во Imperia Online немаат право на учество.

Правила на игра во турнирот- Брзина на развој на Империите - Мега Блиц (x10) – десет пати побрзо од нормалното.
- Сите играчи почнуваат со по 1 милион од секој ресурс и бонус предмети.
- Нападите меѓу играчи се дозволени.
- Шпионажата помеѓу играчи е дозволена.
- Играчите се населуваат произволно на Глобалната мапа, но секој од нив ќе се смета за оддалечен на 500 ИМ, кога се пресмтува времето на секој напад.
- Кога играч е под напад од друг играч, ќе се применуваат стандардните правила за заклучување под напад.
- Максималниот број провинции што еден играч може да ги има е 9: Престолнина + 8 припоени; играчот нема право да припојува и да претвора во вазал надвор од својата ексклузивна зона.
- Издржувањето на војската ќе варира во зависност од тоа колкав процент претставува војската од нето економските поени на играчот.
- Нема Советник.
- Нема Оддалечени поседи (Колонии, Трговски станици, Воени станици).
- Нема специјални ресурси.
- Нема сојузи.
- Нема Замоци.
- Нема собирни пунктови.
- Нема мод Одмор.
- Нема чување на профилот.
- Нема Празнична заштита.
- Нема медал Воин на денот.
- Нема Достигнувања.
- Нема Глобални настани.
- Нема Турнири.
- Нема претплата за храмот.
- Нема војни.
- Нема независни градови.
- Нема Варварски кампови.
- Нема дневни задачи.
- Цените на пазарот ќе бидат фиксни според нивните основни вредности и нема да се променуваат за време на целата сезона. Ќе биде достапна опција за размена на ресурси и под напад. Фиксната трговска провизија е 15% (петнаесет).
- Играчите ќе можат да избираат управувања за своите империи, но следните модификатори нема да бидат активни: Варваризам - 50% повеќе ресурси од варварски ковчези; Феудализам - Бесплатна поправка на тврдини во провинциите; Монархија - 3 поени раст при удар по независен град; Империјализам - 75% поевтино основање на колонии; Без загуби од задоволство од оддалечени поседи; 10% поголема ефикасност на колониите; 100 империјални милји бонус логистика; 100% поголем ефект на сите специјални ресурси без лак, јаглен, потковица и гранит и дијаманти.
- Турнирот е разделен на 30 Рунди. Секоја Рунда е разделена на Воено време и Мирно време. Секоја рунда е со времетраење од 20 часа. Военото време е со времетраење 8 часа, Мирното време е 12 часа. Турнирот ќе започне со Мирно време.

Правила на Мирното време

- Нападите меѓу играчите се забранети.
- Ако напад е испратен во Воено време, тој нема да удри, ако веќе настапило Мирно време. Војската на напаѓачот ќе биде автоматски вратена во империјата.
- Ако провинцијата од која е испратена војската биде уништена во меѓувреме, војската ќе се врати во Престолнината, ако веќе настапило Мирно време.

Правила на Военото време

- Нападите меѓу играчите се дозволени.
- Минималното време за напад е 10 мин.
- Напаѓачката војска станува видлива 30 мин. пред да удри (15 мин. во Магливо време).

Уништување на провинција

- Ако провинција на играч е успешно опсадена, нивото на Тврдината во неа ќе падне за 1. Сите единици ќе бидат распоредени на полето.
- Секое паднато ниво на Тврдина во Империјата ќе ја зголемува цената во ресурси и времето за изградба на ново ниво на сите Тврдини со 1%.
Пример: Играчот има 9 провинции. Нивоата на Тврдини во 8 од нив се намалени со 1, а во престолнината со 2 и во моментот се 4-то ниво. Ако играчот сака да повторно да изгради ниво 5 на тврдината во Престолнината, тој ќе треба да плати 10% повеќе ресурси и времето за изградба ќе биде за 10% подолго.
- Ако нивото на Тврдина стане 0, соодветната провинција се губи.
- Сите ресурси, население и војски во обука исто така се губат. Распоредената војска на поле автоматски се преместува во Престолнината, а гувернерот на провинцијата ја напушта својата позиција.
- Изгубената провинција може да биде припоена одново, но во почетната состојба на развој.

Уништување на играч

- Ако нивото на Тврдина во Престолнината на играчот стане 0, тој се смета за уништен.
- Неговото име во рангирањето станува сиво.
- Неговиот профил во Турнирот станува неактивен.
- Играчот напаѓач, кој ја извршил битката со која го уништил заштитникот, се наградува со 10 поени за убиство.
- Се покажува екран што заклучува, кој го информира играчот за неговата крајна позиција во рангирањето.
- Ако уништениот играч испратил напад пред да биде ликвидиран, неговиот напад ќе удри, а потоа останатата војска ќе исчезне.
- Напуштените империи не можат да бидат повредени или уништени, затоа тие нема да ги наградуваат агресорите со поени за убиство. Империјата станува изоставена за 36 часа неактивност.
- За време на првите 4 Рунди играчите нема да можат да уништуваат други играчи. Нивоата на тврдините можат да бидат намалени до 0, но нема да се губат провинции и престолнини.

Правила за Елиминација на играчи

- Во секоја Рунда после 5-тата, системот автоматски ќе елиминира играчи во зависност од нивното моментално рангирање.
- Играчите претходно ќе знаат на каква позиција треба да бидат во рангирањето секоја Рунда за да не бидат автоматски елиминирани.
- Системот автоматски ќе елиминира играчи во секоја Рунда, 4 часа после почетокот на Мирното време.
- Сите профили ќе бидат авоматски заклучени 2 минути пред да започне елиминациската фаза.

Рангирање- Сите играчи почнуваат со 10 000 основни поени.
Формулата по која ќе се одредува нивното место во Рангирањето за секоја Рунда и респективно во Службената елиминација се базира на Основните поени, Нето економските поени и Воените поени на играчот, како и нов фактор, наречен поени Убиство.
Секоја уништена провинција се брои за 1 поен Убиство, а убиштена Престолина се брои за 10 поени Убиство.
Рангирањето се формира по следниот начин:
- Се земаат Нето економските поени на играчот и се споредуваат со средната вредност на Нето економските поени на сите преживеани играчи за конкретната рунда;
- Се земаат Воените поени на играчот и се споредуваат со средната вредност на Воените поени на сите преживеани играчи за конкретната рунда;
- Се земаат поените Убиство на играчот и се споредуваат со средната вредност на поените Убиство на сите преживеани играчи за конкретната рунда;
- Добиените 3 коефициенти се сумираат и сумата се помножува по Основните поени (10 000)ч
- Премсетувањето се извршува независно за секоја рунда и поените од претходна рунда не се натрупуваат.
- Во секоја Рунда привременото рангирање ќе биде разделено на 3 зони - Безопасна, Застрашена и Елиминациска.
• Безопасната зона означува дека во моментот играчот зазема доволно висока позиција во класирањето и нема да биде елиминиран од системот во следната Рунда.
• Застрашената зона означува дека во моментот играчот не зазема доволно висока позиција во рангирањето и ќе биде автоматски елиминиран од системот во следната Рунда, освен ако не се искачи во Безопасната зона.
• Во Елиминациската зона се наоѓаат сите играчи, уништени/елиминирани во претходните Рунди.
- После Рунда 30, играчот кој го зазема првото место, ќе биде Единствениот преживеан и ќе биде прогласен за шампион на турнирот.
- Рангирањето на елиминираните/уништените играчи го следи следниот критериум по приоритет:
• Број на рунда - Играч елиминиран порано ќе биде рангиран подолу во споредба со играч елиминиран во покасна рунда.
• Вид на елиминација - играч елиминиран од системот ќе биде рангиран подолу во споредба со играч уништен од друг играч.
• Поените и нивната позиција во Рангирањето.

Награди:- Играчите рангирани во топ 3 на основното рангирање ќе ги добијат големите награди на турнирот - медали и дијаманти. Наградите во дијаманти се распределени по следниот начин: 1-во место - 2 125 000 дијаманти, 2-ро место - 1 275 000 дијаманти, 3-то место - 850 000 дијаманти.
- Играчите рангирани на следните 50 места после топ 3, ќе добијат ваучер за 85 000 дијаманти.
- Специјални медали ќе бидат доделени за исклучителни достигнувања за време на турнирот:

*Единствен преживеан, 3000 поени за Сала на Славата - Последниот преживеан играч и победник во турнирот
*Сребрен меч, 2000 поени за Сала на Славата - Играчот кој завршил на Второ место во рангирањето
*Бронзен меч, 1000 поени за Сала на Славата - Играчот кој завршил на Трето место во рангирањето
*Убиец, 900 поени за Сала на Славата - Играчот со најмногу поени за убиства
*Сребрен убиец, 800 поени за Сала на Славата - вториот играч по број поени за убиства
*Бронзен убиец, 700 поени за Сала на Славата - третиот играч по број поени за убиства
*Опустошител, 600 поени за Сала на Славата - игачот со најмногу уништени непријателски провинции
*Разрушител, 500 поени за Сала на Славата - игачот со најмногу уништени непријателски провинции во една Рунда
*Прва крв, 500 поени за Сала на Славата - играчот награден со првиот поен за убиство во турнирот
*Најбрзиот, 400 поени за Сала на Славата - играчот со прва уништена непријателска провинција во турнирот
*Недопирлив, 600 поени за Сала на Славата - Играчот/ите кој недопуштил/е загуба на провинција до 19-тата Рунда
*Кандидат за преживување, 100 поени за Сала на Славата - Сите играчи кои преминале успешно низ првата системска елиминација.

* Тимот на Империја Онлајн го задржува правото да ги променува правилата на турнирот во секој момент, без претходно предупредување и објаснување на учесниците.