Сезон
IV
състезатели
1 922
Старт след
00:00:00

Imperia Online Battle Royale- Старт на 13.01.2023 (петък) в 10:00 часа сървърно време [GMT +2].
- Безплатна регистрация.

Общи условия- Допускат се регистрации само на акаунти над 20-о ниво за версия 6 и акаунти с над 500 Точки и регистрирани поне една седмица преди началото на турнира за версия 5. Не се допуска участието на служители на Imperia Online.

Правила на турнира- Скорост на развитие - Мега Блиц (х10).
- Всички играчи стартират с 1 милиона от всеки ресурс и бонус предмети.
- Атаките между играчи са разрешени.
- Максималният обхват по нетни точки за атаки между играчи е x10.
- Шпионажът е разрешен.
- Играчите се населяват произволно на Глобалната карта, но всеки от тях ще се счита отдалечен на 500 ИМ, когато се изчислява времето на всяка атака.
- Когато играч е под атака от друг играч ще се прилагат стандартните правила за заключване под атака.
- Максималният брой провинции, които един играч може да има, е 9: Столица + 8 анексирани; играчът няма право да анексира и васализира извън ексклузивната си зона.
- Издръжката на армията ще варира в зависимост от процента, който тя съставлява от нетните точки на потребителя.
- Без Туториал.
- Без отдалечени владения (Колонии, Търговски постове, Военни постове).
- Без специални ресурси.
- Без съюзи.
- Без Замъци.
- Без сборни пунктове.
- Без Ваканционен мод.
- Без наглеждане на акаунта.
- Без празнична протекция.
- Без медал Воин на деня.
- Без Постижения.
- Без Глобални събития.
- Без Турнири.
- Без абонамент за Храма.
- Без Войни.
- Без независими градове.
- Без Варварски станове.
- Без Ежедневни задачи.
- Цените на Пазара ще бъдат фиксирани на базовите си стойности и няма да се променят по време на целият сезон. Ще бъде налична единствено опция за размяна на ресурси дори под атака. Има фиксирана пазарна комисионна от 15%.
- Играчите ще могат да избират управления за империите си, но следните модификатори няма да влияят: Варваризъм – 50% повече ресурси от варварски сандъци; Феодализъм - Безплатна поправка на крепости в провинциите; Монархия - 3 точки растеж при удар по независим град; Империализъм – 75% по-евтино основаване на колонии; Без загуби на щастие от отдалечени владения; 10% по- висока събираемост на колониите; 100 имперски мили бонус логистика; 100% по-голям ефект на всички специални ресурси с изключение на тис, въглища, подкова, гранит и диаманти.
- Турнирът е разделен на 30 Рунда. Всеки Рунд е разделен на Военно време и Мирно време. Всеки Рунд е с продължителност 20 часа. Военното време е с продължителност 8 часа, Мирното време е 12 часа. Турнирът ще започне с Мирно време.

Правила на Мирното време

- Атаките между играчите са забранени.
- Ако атака е изпратена във Военно време, тя няма да удари, ако вече е настъпило Мирно време. Армията на атакуващия ще бъде автоматично върната в империята.
- Ако провинцията, от която е изпратена армията бъде разрушена междувременно, армията ще се върне в Столицата, ако вече е настъпило Мирно време.

Правила на Военното време

- Атаките между играчите са разрешени.
- Минималното време за атака е 10 мин.
- Атакуващата армия става видима 30 мин. преди да удари (15 мин. в Мъгливо време).

Разрушаване на провинция

- Ако провинция на играч бъде успешно обсадена, нивото на Крепостта в нея ще падне с 1. Всички единици ще бъдат разположени на полето.
- Всяко свалено ниво на Крепостта в Империята ще увеличава цената в ресурси и време за построяване на ново ниво на всички Крепости с 1%.
Пример: Играчът има 9 провинции. Нивата на Крепости в 8 от тях са свалени с 1, а в столицата с 2 и в момента са 4-то ниво. Ако играчът иска да построи отново ниво 5 на Крепостта си в Столицата, той ще трябва да плати 10% повече ресурси и времето за строеж ще е 10% по-дълго.
- Ако нивото на Крепост стане 0, съответната провинция се губи.
- Всички ресурси, население и обучаващи се армии също се губят. Разположената в полето армия автоматично се премества в Столицата, а губернаторът на провинцията напуска поста си.
- Изгубена провинция може да бъде анексирана отново, но в начално състояние на развитието си.

Унищожаване на играч

- Ако нивото на Крепост в Столицата на играча стане 0, той се счита за унищожен.
- Името му в класирането става сиво.
- Акаунтът му в Турнира става неактивен.
- Атакуващият играч, който е провел битката, с която е унищожил защитника, се награждава с 10 точки за Убийство.
- Показва се заключващ екран, който информира унищожения играч за финалната му позиция в класирането.
- Ако унищоженият играч е изпратил атака преди да бъде ликвидиран, атаката ще удари и след това останалата армия ще изчезне.
- Изоставени империи не могат да бъдат повредени или унищожени, затова те няма да награждават агресорите с точки за убийство. Империята става изоставена след 36 часа неактивност.
- По време на първите 14 Рунда играчите няма да могат да унищожават чужди империи. Нивото на крепостта може да падне до 0, но няма да се губят провинции.

Правила за Елиминация на играчи

- Във всеки Рунд, след 5-ия, системата автоматично ще елиминира играчи в зависимост от моментното им класиране.
- Играчите предварително ще знаят на каква позиция трябва да бъдат в класирането всеки Рунд, за да не бъдат автоматично елиминирани.
- Системата автоматично ще елиминира играчи във всеки Рунд, 4 часа след старта на Мирното време.
- Всички акаунти ще бъдат автоматично заключени 2 минути преди елиминационната фаза да започне.

Класиране- Всички играчи започват с 10 000 базови точки.
Формулата, по която ще се определя мястото им в Класацията за всеки Рунд и респективно в Служебната елиминация, се базира върху Базовите точки, Нетните точки и Военните точки на играча, както и нов фактор, наречен точки Убийство.
Всяка унищожена провинция се брои за 1 точка Убийство, а унищожена Столица се брои за 10 точки Убийство.
Класирането се формира по следният начин:
- Вземат се Нетните точки на играча и се сравняват със средната стойност на Нетните точки на всички оцелели играчи за конкретния рунд;
- Вземат се Военните точки на играча и се сравняват със средната стойност на Военните точки на всички оцелели играчи за конкретния рунд;
- Вземат се точките Убийство на играча и се сравняват със средната стойност на точките Убийство на всички оцелели играчи за конкретния рунд;
- Получените 3 коефициента се сумират и сумата се умножава по Базовите точки (10 000);
- Калкулацията се извършва независимо за всеки рунд и точките от предходен рунд не се натрупват.
- Във всеки Рунд временното класиране ще бъде разделено на 3 зони - Безопасна, Застрашена и Елиминационна.
• Безопасната зона означава, че в момента играчът заема достатъчно висока позиция в класирането и няма да бъде елиминиран от системата в следващия Рунд.
• Застрашената зона означава, че в момента играчът не заема достатъчно висока позиция в класирането и ще бъде автоматично елиминиран от системата в следващия Рунд, освен ако не се изкачи в Безопасната зона.
• В Елиминационната зона се намират всички унищожени/елиминирани в предишните Рундове играчи.
- След Рунд 30 играчът, заемащ първото място, ще бъде Единственият оцелял и ще бъде провъзгласен за шампион на турнира.
- Класирането на елиминирани/унищожени играчи се базира на следните приоритетни критерии:
• Брой рундове - играч, елиминиран в по-ранен рунд, ще бъде класиран на по-ниска позиция от играч, елиминиран в по-късен рунд.
• Вид на елиминацията - системно елиминиран играч ще бъде класиран на по-ниска позиция от играч, унищожен от друг играч, освен в последния рунд, когато играч, унищожен от друг играч, ще бъде класиран на по-ниска позиция от системно елиминиран играч.
• Точките и позицията им в Класацията.

Награди:- Играчите, завършили в топ 3 на основната класация ще получат големите награди на турнира - медали и диаманти. Диамантените награди са разпределени по следния начин: 1во място - 2 125 000 временни диаманта, 2ро място - 1 275 000 временни диаманта, 3то място - 850 000 временни диаманта.
- Играчите, класирали се на следващите 50 места след топ 3, ще получат ваучери за 85 000 временни диаманта.
- Специални медали ще бъдат раздадени за изключителни постижения по време на турнира:

*Единствен оцелял, 3000 точки за Залата на Славата - Последният оцелял играч и победител в турнира
*Сребърен меч, 2000 точки за Залата на Славата - Играчът, който е унищожен в последния Рунд
*Бронзов меч, 1000 точки за Залата на Славата - Играчът, който е унищожен в предпоследния Рунд
*Убиец, 900 точки за Залата на Славата - Играчът с най-много унищожени играчи
*Сребърен убиец, 800 точки за Залата на Славата - вторият играч по брой унищожени играчи
*Бронзов убиец, 700 точки за Залата на Славата - третият играч по брой унищожени играчи
*Опустошител, 600 точки за Залата на Славата - играчът с най-много разрушени вражески провинции
*Разрушител, 500 точки за Залата на Славата - играчът с най-много разрушени вражески провинции в един Рунд
*Първа кръв, 500 точки за Залата на Славата - играчът, награден с първата точка за убийство в турнира
*Щурмовак, 400 точки за Залата на Славата - Играчът с първа разрушена вражеска провинция в турнира
*Неуязвим, 600 точки за Злата на Славата - Играчът/ите, недопуснал/и загуба на провинция до 19-ия Рунд включително
*Кандидат за оцеляване, 100 точки за Залата на Славата - Всички играчи, които са преминали успешно през първата системна елиминация.

*Екипът на Империя Онлайн си запазва правото да променя правилата на състезанието във всеки един момент, без предварително предупреждение и обяснение на участниците.