Сезон
III
състезатели
2 513

Imperia Online Battle Royale- Старт на 12.07.2021 (понеделник) в 10:00 часа сървърно време [GMT +2].
- Безплатна регистрация.

Общи условия- Допускат се регистрации само на акаунти над 20-о ниво за версия 6 и акаунти с над 500 Точки и регистрирани поне една седмица преди началото на турнира за версия 5. Не се допуска участието на служители на Imperia Online.

Правила на турнира- Скорост на развитие - Мега Блиц (х10) - 10 пъти по-бързо от нормален свят.
- Всички играчи стартират с 1 милиона от всеки ресурс и бонус предмети.
- Атаките между играчи са разрешени.
- Максималният обхват по нетни точки за атаки между играчи е x10.
- Шпионажът е разрешен.
- Играчите се населяват произволно на Глобалната карта, но всеки от тях ще се счита отдалечен на 500 ИМ, когато се изчислява времето на всяка атака.
- Когато играч е под атака от друг играч ще се прилагат стандартните правила за заключване под атака.
- Максималният брой провинции, които един играч може да има, е 9: Столица + 8 анексирани; играчът няма право да анексира и васализира извън ексклузивната си зона.
- Издръжката на армията ще варира в зависимост от процента, който тя съставлява от нетните точки на потребителя.
- Без Туториал.
- Без отдалечени владения (Колонии, Търговски постове, Военни постове).
- Без специални ресурси.
- Без съюзи.
- Без Замъци.
- Без сборни пунктове.
- Без Ваканционен мод.
- Без наглеждане на акаунта.
- Без празнична протекция.
- Без медал Воин на деня.
- Без Постижения.
- Без Глобални събития.
- Без Турнири.
- Без абонамент за Храма.
- Без Войни.
- Без независими градове.
- Без Варварски станове.
- Без Ежедневни задачи.
- Цените на Пазара ще бъдат фиксирани на базовите си стойности и няма да се променят по време на целият сезон. Ще бъде налична единствено опция за размяна на ресурси дори под атака. Има фиксирана пазарна комисионна от 15%.
- Играчите ще могат да избират управления за империите си, но следните модификатори няма да влияят: Варваризъм – 50% повече ресурси от варварски сандъци; Феодализъм - Безплатна поправка на крепости в провинциите; Монархия - 3 точки растеж при удар по независим град; Империализъм – 75% по-евтино основаване на колонии; Без загуби на щастие от отдалечени владения; 10% по- висока събираемост на колониите; 100 имперски мили бонус логистика; 100% по-голям ефект на всички специални ресурси с изключение на тис, въглища, подкова, гранит и диаманти.
- Турнирът е разделен на 30 Рунда. Всеки Рунд е разделен на Военно време и Мирно време. Всеки Рунд е с продължителност 20 часа. Военното време е с продължителност 8 часа, Мирното време е 12 часа. Турнирът ще започне с Мирно време.

Правила на Мирното време

- Атаките между играчите са забранени.
- Ако атака е изпратена във Военно време, тя няма да удари, ако вече е настъпило Мирно време. Армията на атакуващия ще бъде автоматично върната в империята.
- Ако провинцията, от която е изпратена армията бъде разрушена междувременно, армията ще се върне в Столицата, ако вече е настъпило Мирно време.

Правила на Военното време

- Атаките между играчите са разрешени.
- Минималното време за атака е 10 мин.
- Атакуващата армия става видима 30 мин. преди да удари (15 мин. в Мъгливо време).

Разрушаване на провинция

- Ако провинция на играч бъде успешно обсадена, нивото на Крепостта в нея ще падне с 1. Всички единици ще бъдат разположени на полето.
- Всяко свалено ниво на Крепостта в Империята ще увеличава цената в ресурси и време за построяване на ново ниво на всички Крепости с 1%.
Пример: Играчът има 9 провинции. Нивата на Крепости в 8 от тях са свалени с 1, а в столицата с 2 и в момента са 4-то ниво. Ако играчът иска да построи отново ниво 5 на Крепостта си в Столицата, той ще трябва да плати 10% повече ресурси и времето за строеж ще е 10% по-дълго.
- Ако нивото на Крепост стане 0, съответната провинция се губи.
- Всички ресурси, население и обучаващи се армии също се губят. Разположената в полето армия автоматично се премества в Столицата, а губернаторът на провинцията напуска поста си.
- Изгубена провинция може да бъде анексирана отново, но в начално състояние на развитието си.

Унищожаване на играч

- Ако нивото на Крепост в Столицата на играча стане 0, той се счита за унищожен.
- Името му в класирането става сиво.
- Акаунтът му в Турнира става неактивен.
- Атакуващият играч, който е провел битката, с която е унищожил защитника, се награждава с 10 точки за Убийство.
- Показва се заключващ екран, който информира унищожения играч за финалната му позиция в класирането.
- Ако унищоженият играч е изпратил атака преди да бъде ликвидиран, атаката ще удари и след това останалата армия ще изчезне.
- Изоставени империи не могат да бъдат повредени или унищожени, затова те няма да награждават агресорите с точки за убийство. Империята става изоставена след 36 часа неактивност.
- По време на първите 4 Рунда играчите няма да могат да унищожават чужди империи. Нивото на крепостта може да падне до 0, но няма да се губят провинции.

Правила за Елиминация на играчи

- Във всеки Рунд, след 5-ия, системата автоматично ще елиминира играчи в зависимост от моментното им класиране.
- Играчите предварително ще знаят на каква позиция трябва да бъдат в класирането всеки Рунд, за да не бъдат автоматично елиминирани.
- Системата автоматично ще елиминира играчи във всеки Рунд, 4 часа след старта на Мирното време.
- Всички акаунти ще бъдат автоматично заключени 2 минути преди елиминационната фаза да започне.

Класиране- Всички играчи започват с 10 000 базови точки.
Формулата, по която ще се определя мястото им в Класацията за всеки Рунд и респективно в Служебната елиминация, се базира върху Базовите точки, Нетните точки и Военните точки на играча, както и нов фактор, наречен точки Убийство.
Всяка унищожена провинция се брои за 1 точка Убийство, а унищожена Столица се брои за 10 точки Убийство.
Класирането се формира по следният начин:
- Вземат се Нетните точки на играча и се сравняват със средната стойност на Нетните точки на всички оцелели играчи за конкретния рунд;
- Вземат се Военните точки на играча и се сравняват със средната стойност на Военните точки на всички оцелели играчи за конкретния рунд;
- Вземат се точките Убийство на играча и се сравняват със средната стойност на точките Убийство на всички оцелели играчи за конкретния рунд;
- Получените 3 коефициента се сумират и сумата се умножава по Базовите точки (10 000);
- Калкулацията се извършва независимо за всеки рунд и точките от предходен рунд не се натрупват.
- Във всеки Рунд временното класиране ще бъде разделено на 3 зони - Безопасна, Застрашена и Елиминационна.
• Безопасната зона означава, че в момента играчът заема достатъчно висока позиция в класирането и няма да бъде елиминиран от системата в следващия Рунд.
• Застрашената зона означава, че в момента играчът не заема достатъчно висока позиция в класирането и ще бъде автоматично елиминиран от системата в следващия Рунд, освен ако не се изкачи в Безопасната зона.
• В Елиминационната зона се намират всички унищожени/елиминирани в предишните Рундове играчи.
- След Рунд 30 играчът, заемащ първото място, ще бъде Единственият оцелял и ще бъде провъзгласен за шампион на турнира.
- Класирането на елиминирани/унищожени играчи се базира на следните приоритетни критерии:
• Брой рундове - играч, елиминиран в по-ранен рунд, ще бъде класиран на по-ниска позиция от играч, елиминиран в по-късен рунд.
• Вид на елиминацията - системно елиминиран играч ще бъде класиран на по-ниска позиция от играч, унищожен от друг играч, освен в последния рунд, когато играч, унищожен от друг играч, ще бъде класиран на по-ниска позиция от системно елиминиран играч.
• Точките и позицията им в Класацията.

Награди:- Играчите, завършили в топ 3 на основната класация ще получат големите награди на турнира - медали и диаманти. Диамантените награди са разпределени по следния начин: 1во място - 2 125 000 диаманта, 2ро място - 1 275 000 диаманта, 3то място - 850 000 диаманта.
- Играчите, класирали се на следващите 50 места след топ 3, ще получат ваучери за 85 000 диаманта.
- Специални медали ще бъдат раздадени за изключителни постижения по време на турнира:

*Единствен оцелял, 3000 точки за Залата на Славата - Последният оцелял играч и победител в турнира
*Сребърен меч, 2000 точки за Залата на Славата - Играчът, който е унищожен в последния Рунд
*Бронзов меч, 1000 точки за Залата на Славата - Играчът, който е унищожен в предпоследния Рунд
*Убиец, 900 точки за Залата на Славата - Играчът с най-много унищожени играчи
*Сребърен убиец, 800 точки за Залата на Славата - вторият играч по брой унищожени играчи
*Бронзов убиец, 700 точки за Залата на Славата - третият играч по брой унищожени играчи
*Опустошител, 600 точки за Залата на Славата - играчът с най-много разрушени вражески провинции
*Разрушител, 500 точки за Залата на Славата - играчът с най-много разрушени вражески провинции в един Рунд
*Първа кръв, 500 точки за Залата на Славата - играчът, награден с първата точка за убийство в турнира
*Щурмовак, 400 точки за Залата на Славата - Играчът с първа разрушена вражеска провинция в турнира
*Неуязвим, 600 точки за Злата на Славата - Играчът/ите, недопуснал/и загуба на провинция до 19-ия Рунд
*Кандидат за оцеляване, 100 точки за Залата на Славата - Всички играчи, които са преминали успешно през първата системна елиминация.

*Екипът на Империя Онлайн си запазва правото да променя правилата на състезанието във всеки един момент, без предварително предупреждение и обяснение на участниците.